top of page
  • abrigorainhasilvia

Rätten till trygghet

Ännu för 15 år sedan kunde en brasiliansk man frias från mord på

sin hustru genom att hänvisa till att hans heder sårats. Först 2006, efter år av kamp,


lyckades kvinnorörelsen och dess förgrundsgestalt Maria da Penha få Parlamentet att agera. Genom en lagändring skärptes straffen för våld i nära relationer. Lagen har fått stort utrymme i media, och är känd av de flesta brasilianare. Fler kvinnor vågar idag anmäla våld. Särskilda kvinnojourer har inrättats vid polisenheterna, och vi hör sällan klagomål över det mottagande kvinnorna fått vid anmälan. Men vad händer när deras ärende kommer till domstolen?

Under augusti fick vi på Abrigo en påminnelse om hur viktigt det är att följa hur lagen tillämpas. Den lokala tingsrätten behandlade ett åtal som väckts av en kvinnorna på Abrigo mot sin man, som utsatt henne för grov misshandel. Du kan läsa om Juliana och hennes ärenden i kvartalets kvinnoberättelse.

För de anställda på Abrigo gav rättegången initiativ till att fira 15-årsminnet av Kvinnofridslagen med åtta seminarier och workshops utifrån temat: ”En kvinna misshandlas – vad händer sedan?” Misshandeln måste tas på allvar inte bara på sjukhus och polisstationer, men också i domstolarna. Den juridiska makten måste ställas mot väggen med frågan: Kan vi lita på att lagens ord tillämpas i era beslut?

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page