top of page
Självförtroende, Självförsörjning & Självständighet

Abrigos mödrahem

Se och hör några av de hjärtskärande berättelserna om mödrarna och barnen på Abrigos mödrahem i denna film från 2018, producerad av den norska organisationen Lederne.

OM ABRIGO

Abrigo är en fristad för hemlösa, gravida kvinnor, vilken grundades år 1989 på initiativ av svenskar i Rio de Janeiro med stöd från Svenska kyrkan. Verksamheten bedrivs i förortskommunen Itaboraí, 50 km från centrala Rio.

 

Det långsiktiga målet är att genom studier, stöd och vägledning ge ensamstående mammor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom bli självförsörjande och integrerade i samhället. Det är vår övertygelse och vår erfarenhet att de därigenom också stärks i sin roll som mammor. 

 

Abrigo är idag välkänt i Itaboraí och dess grannkommuner och har ett väl utbyggt samarbete med befolkningen i omliggande kåkstäder. Abrigo omfattar, förutom ett härbärge för tjugo kvinnor och deras barn även:

 

– En gynekologklinik, öppen för såväl de kvinnor som bor på Abrigo som för kvinnor från omkringliggande kåkstäder. Varje år genomförs ungefär 2000 konsultationer.

 

–  En förskola med trettiotvå platser där ensamstående föräldrar kan lämna sina barn under dagtid för att ha möjlighet att jobba och försörja sin familj.

– En tandläkarklinik med trehundra besök per år.


– Ett familjerådgivningscenter.


– Ett utbildningscenter med bibliotek och datasal. Kvinnor såväl från Abrigo som från kommunens fattigaste delar erbjuds kurser, i bl. a. IT och engelska.


– En kyrka som erbjuder gudstjänster, samtal och dop för dem som så önskar. Här samlas många människor från områdena i närheten av Abrigo, framförallt de som av olika anledningar inte känner sig välkomna i andra kyrkor.

SÅ ARBETAR VI

Genom samtal och stöd får kvinnorna möjlighet att bearbeta sitt förflutna och bryta upp med mönster av våld och aggression. Abrigo vill stödja kvinnor i deras arbete med att komma bort  från destruktiva relationer samt motarbeta den etablerade acceptansen inför våld och övergrepp som förekommer i Brasilien.

 

Samtliga kvinnor erbjuds undervisning, allt från alfabetisering till gymnasienivå samt yrkesförberedande kurser. Abrigo Rainha Sílvia är den enda institutionen i området som erbjuder ett härbärge, där kvinnor erbjuds bostad tillsammans med sina barn. Det praktiska arbetet på Abrigo delas mellan kvinnorna.

 

Abrigo samarbetar också med och rapporterar till domstolen, socialtjänsten och barnavårdsnämnden men mottar inga finansiella bidrag från den brasilianska staten eller de lokala kommunerna. Abrigo lyder under en stiftelse godkänd och registrerad enligt brasiliansk lagstiftning.

 

Enligt stadgarna är den svenska ambassadören i Brasilien ordförande i stiftelsen och H.M. Drottningen är stiftelsens hedersordförande.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia, som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svensk Insamlingskontroll. Läs insamlingsstiftelsens årsredovisningar här.

bottom of page