top of page

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

Här kan du läsa livsskildringar, både om eller av, några av kvinnorna som bor eller har bott på Abrigo.

Många av de kvinnor och barn som kommer till Abrigo bär på traumatiska minnen av våld, svek och övergrepp. Det är en viktig del i vårt arbete att bearbeta dessa minnen, bland annat i samtal med vår psykolog. Vissa väljer att berätta eller skriva ner sin historia. Det är många gånger hemska skildringar, syftet är dock inte att skapa obehag utan endast till för att ge dig en inblick i varför Abrigos arbete är så viktigt.

 

Att få berätta sin historia blir ett sätt att bearbeta vad som varit och att få se framåt.

(Alla har givetvis godkänt att deras berättelse publiceras)

Klicka på bilderna för att läsa mer!

bottom of page