top of page
  • abrigorainhasilvia

En av årets framgångar

var att vi, trots restriktioner, kunde fortsätta vårt arbete på Förskolan för de barn som bor på Abrigo, utöka med en klass för barn i skolåldern och ge distansundervisning för dem som inte kunde närvara på grund av karantänen.

En annan stor framgång är att åtta kvinnor genom distansstudier kunnat flytta fram sina positioner i folkskolan. Det är glädjande att många nu nått fram till högstadiet. Men vi möter fortfarande kvinnor som är analfabeter. Samhället lägger ner minimala ansträngningar för att hjälpa vuxna analfabeter till läs- och skrivkunnighet. Och ger därmed sina mest utsatta ingen chans till inkludering i ett samhälle, som också är deras.

Också här har Abrigo en viktig uppgift.


6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page