top of page
  • abrigorainhasilvia

När vi ser tillbaka

på året som gått minns vi samtal och arbete med de 32 kvinnor och 63 barn som fått en tillflykt på Abrigo; nästan hundra individer med olika bakgrund, behov och möjligheter. Antalet akuta fall har ökat kraftigt i pandemins spår. Femton kvinnor uppgav våld i en nära relation som främsta anledning för att söka hjälp. Isolering, trångboddhet och ökad fattigdom leder till frustration, som många män ger uttryck för genom att slå sina kvinnor. På Abrigo får de hjälp att bryta upp från våldsamma relationer och göra nya livsval.

När vi började vår verksamhet för över 30 år sedan var målgruppen gravida kvinnor. Idag möter vi unga mammor på flykt. Det ställer nya krav på Abrigos arbetsformer. Både när det gäller social omsorg, undervisning och rättsliga ärenden; anmälningar om misshandel, frågor om underhåll och hjälp med ID-handlingar.


8 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page