top of page
  • abrigorainhasilvia

Mars 2021Kära vänner och medarbetare,

När jag skriver detta brev en solig marsdag har jag tillbringat nästan fyra månader i Sverige. Jag har njutit av decembermörkret med alla ljus och juldekorationerna, soliga februaridagar med barn som leker i snön och när jag igår vandrade i Botaniska trädgården här i Göteborg såg jag blommor som trotsar kylan. De dramatiska skillnaderna mellan årstiderna här i Sverige känns fantastiskt för mig, som är van vid en ständig Brasilianska sommar.

Jag vill tacka min företrädare Louise Bennshagen, som hjälpt mig att sätta mig in i arbetet och jag vill svara på en fråga som många ställt – vem leder arbetet på Abrigo? Det gör Louis Lopes, som har arbetat med mig under fem år, som har en god utbildning i administration och arbetsledning och - viktigast! - delar våra ideal. Jag har daglig kontakt med honom och med arbetslag och kvinnor på Abrigo.

Bakom oss har vi ett svårt år. Stängda kyrkor och inställt arbete i församlingar och föreningar har minskat våra inkomster. Men tack vare våra lojala givare har vi garanterat finansiering för ännu ett år. Jag vill be Dig, som tror på vår arbetsmodell ”Hjälp till självhjälp genom självförtroende och kunskap” – sprid information om Abrigo till Dina vänner

1

Livet på Abrigo under pandemin.

Pandemin har slagit hårt mot Brasilien; en president som förnekar pandemin, en regering som förhindrar de regler som sjukhuspersonal och kommuner försöker införa, och en sjukvård i sammanbrott. Det råder brist på allt; sängplatser, andningsmaskiner, syrgas. Nästan all offentlig service ligger nere, skolorna är stängda sedan 15 mars förra året.

Mot denna mörka bakgrund har Abrigo klarat sig väl; en av kvinnorna och två i personalen har varit lindrigt smittade.

Men visst är isoleringen påfrestande. Jag beundrar våra boende som härdar ut, respekterar regler och tar smittan på allvar.

1

Amanda, ny föreståndare på förskolan!

Amanda, lärare sedan 9 år Creche Isabel, blir efter en examen i pedagogik nu ledare för lärare och för arbetets utveckling.

Berätta, Amanda, hur var det att komma som nyutexaminerad förskollärare till Abrigo?

Omtumlande. Här är ju allt arbete inriktad på lagarbete, där alla deltar från arbetsledaren till vaktmästaren, och på lika villkor under uppriktighet och respekt. För mig som brasiliansk kvinna var det något av en chock att anställda uttryckte andra åsikter än chefen. Men snart upptäckte jag tryggheten i detta arbetssätt.

Vad har förändrats på vår förskola Isabel under dessa nio år?

Vi har föstärkt vårt multi-professionellt tänkande. Det innebär att kock, nutritionist, sjuksköterska, tandläkare och inte minst psykologen har viktiga roller i undervisningen. Barnen lagar mat tillsammans med kocken, lär sig tandvård av tandläkaren. Och vi har genom vår psykolog Roberta ett pionjärarbete med att på ett pedagogiskt sätt samtala med barnen om svåra saker som övergrepp och våld i hemmet, visa på vad som är rätt och fel och hur de skall handla och berätta. Utifrån ett brasilianskt perspektiv är det mycket radikalt. Vi hävdar att det är en nödvändig åtgärd för att skydda barnen.

Vilken social bakgrund har barnen på förskolan?

De är barn till ensamförsörjande mammor, och i några fall pappor. Eftersom Abrigos förskola erbjuder heldagsundervisning med måltider får föräldrarna möjlighet att arbeta. Jag har en stor respekt och beundran för barnens föräldrar som försörjer sina barn, och är angelägna om deras studier. Vi lärare tar personligt emot barnen på morgonen och överlämnar dem på kvällen vilket gör att vi har nära kontakt med föräldrarna.

Hur har pandemin påverkat arbetet på Förskolan?

Vi har fortsatt vår undervisning med de barn som bor på Abrigo, men också uppfunnit vår egen modell för distansundervisning; dagliga sändningar via digitala medier, för de flesta genom mobiltelefon. Vår digitala undervisning sker med mycket sång och även hemuppgifter. Vi gör personliga besök i hemmen för att överlämna studiematerial. Att detta är en hållbar modell har visat sig nu under pandemin.

Berätta något som vi inte vet?

Abrigo tar också emot barn med särskilda behov. Barn är toleranta, de lär sig snabbt att inte alla har samma förmågor. Det senaste året har vi bland barnen haft en autistisk pojke som i början hade svårt att tala och svårt med social interaktion. Det har varit underbart att se hur han steg för steg utvecklats, lärt sig att interagera och få vänner bland barnen


Välkommen att följa oss på sociala medier, Du hittar oss på:

Och nu har vi också ett veckobrev via mail. Anmäl dig till: info@abrigo.se

Månadsgivare

En stor trygghet för vårt arbete är våra månadsgivare. Det är enkelt att anmäla sig. info@abrigo.se

Vi vill också påminna om möjligheterna att ansluta till Autogiro. Enklare för er, tryggare för oss. Och glöm inte, att vid en minnesgåva eller en födelsedagshälsning kan Du enkelt själv skriv ut ett blad, www.abrigo.se eller sända oss ett mail


Föredrag om Abrigos arbete

Jag kommer gärna till Din förening, grupp eller församling och berättar om vårt arbete. Ni kan redan nu boka ett besök via info@abrigo.se

”Drama i tre akter”

Detta rundbrevs berättelse har jag låtit få formen av ett drama. Den 8 december blev en väldigt dramatisk dag för arbetslaget men naturligtvis främst för huvudpersonen, en gravid fyrabarnsmamma. Vad man kan klara av i ett arbetslag där alla känner samma ansvar, är beredda att ta på sig oväntade uppgifter och får tillfälle att tillsammans efter avslutat uppdrag får möjlighet att samtala om vad som hänt, hur man kände och glädja sig över resultatet.

de intervjuade som godkänt innehållet. Några namn och uppgifter kan ha ändrats för att skydda anonymiteten.

Göteborg den 8 mars 2021

med tillönskan om uthållighet och framtidstro


Washington Silva


32 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page